02165240019

تابلو های بنری

از رایج ترین تابلو هایی است که در تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرد. البته با ظهور تابلو های برجسته تا حدودی استفاده آن در بازار کم شده است.

از ویژگی های خاص آن استفاده از طرح های متنوع به وسیله چاپ و اجرای آن در کوتاه ترین زمان می باشد.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :